SNA Keurmerk

Voor u, als werkgever, is het belangrijk zaken te doen met een betrouwbare partner. Active Personeelsdiensten hecht veel waarde aan betrouwbaarheid en is daarom SNA gecertificeerd. Het SNA (Stichting Normering Arbeid), dat tot doel heeft fraude en illegaliteit in uitzendbranches tegen te gaan, neemt elk half jaar een audit bij ons af waarin een aantal zaken worden beoordeeld.  Wij worden onder andere beoordeeld op aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en belastingen. Daarnaast worden de loonbetalingen conform cao en Wet Minimumloon gecontroleerd. Tevens vindt er een identiteitscontrole plaats en worden de administratie en de vereiste documenten gecontroleerd. 

De laatste audit bij Active Personeelsdiensten was in september 2021 en daarbij is vastgesteld dat wij aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de NEN 4400-1 certificatie. 

Gebruik van G-rekening

Doordat Active Personeelsdiensten in het bezit is van het SNA-keurmerk hebben klanten van Active de vrijwaring dat ze niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelastingen. U dient hiervoor minimaal 25% van de factuur (inclusief btw) op onze G-rekening te storten. U kunt altijd up to date checken of wij voldoen aan het SNA-keurmerk. U doet dit door op onderstaand symbool van de SNA te klikken en vervolgens bij gecertificeerde ondernemingen de naam Active Personeelsdiensten in te vullen.

U ontvangt bovendien ieder kwartaal een verklaring van goed betalingsgedrag. In deze verklaring geeft de belastingdienst aan dat Active Personeelsdiensten zijn loonheffingen en omzetbelastingen tijdig en volledig heeft betaald tot en met het moment van de datum van afgifte. De meest recente verklaring kunt u altijd vinden door hieronder op de betreffende link belastingverklaring te klikken.

Active Personeelsdiensten is SNA gecertificeerd.

© Active Personeelsdiensten
Created by