Alweer 100% score VRO!!!

Op 30 september 2021 vond bij Active Personeelsdiensten BV de jaarlijkse audit plaats. Daarin werd vastgesteld dat er aan de juiste voorwaarden is voldaan voor het SNA-Keurmerk.

Uit de conformiteitsverklaring blijkt:

Dat de loonadministratie, personeelsadministratie en de financiële administratie voldoen aan de eisen van het SNA-schema (NEN-4400-1:2017&Handboek Normen SNA-v.21.02)

Wat betekent dat voor u?

Voor onze huidige en ook voor onze toekomstige opdrachtgevers betekent dit dat zij zeker kunnen zijn dat zij een betrouwbare partner aan hun zijde hebben!

Heeft u vragen of wilt u graag met ons in contact komen?

Bel ons kantoor +31 (0) 478 580647 of schrijf ons graag een e-mail naar info@activepersoneel.nl


Oktober 2021

Ga terug naar overzicht ยป
Alweer 100% score VRO!!!
© Active Personeelsdiensten
Created by